Ohlédnutí za oslavou Velikonoc 2016 ve sboru

Velikonoce jsou vrcholem křesťanského roku. Na Velký pátek si připomínáme Ježíšův nespravedlivý proces a utrpení na kříži za naše viny. V neděli naopak oslavujeme jeho vítězství nad smrtí, prázdný hrob brzy nad ránem a poté setkání učedníků se zmrtvýchvstalým Kristem. A to vše jsme prožili také letos v našem sboru. V pondělí dopoledne jsme pak vyrazili na Vyšehrad, kde jsme se přimlouvali a žehnali městu, podle slova Přísloví 11,11: „Žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří.“ Očištěni Kristovou vzácnou krví jsme v Božích očích těmi přímými, jak smíme věřit.

Velkopáteční bohoslužba "pod křížem"

Velký pátek „pod křížem“

Oslava Ježíšova zmrtvýchvstání při východu slunce na Letné

Oslava Ježíšova zmrtvýchvstání při východu slunce na Letné

Nedělní bohoslužba s hodem lásky

Nedělní bohoslužba s hodem lásky

Pondělní modlitební výlet na Vyšehrad

V pondělní na Vyšehradě

 

Hod beránka na Žižkově

pesachDnes, na Zelený čtvrtek, v KC Praha 3 proběhla tradiční slavnost hodu beránka. Jedná se o klasickou židovskou domácí pobožnost (tzv. pesachový seder), kterou se o Velikonocích připomíná vyvedení lidu Izraele z egyptského otroctví. V naší lehce zjednodušené úpravě vzpomínáme také na to, jak tento svátek slavil Pán Ježíš se svými učedníky, tu noc, kdy byl zrazen. Předobraz osvobození Božího lidu se nám tak propojuje s křesťanským významem Velikonoc – vysvobozením lidí všech národů země z područí smrti a hříchu skrze oběť Božího Syna, Krista Ježíše.pesach2

Slavností nás letos opět provedla paní Daniela Klementová, které za její obětavou službu děkujeme.

Oslavy Velikonoc ve sboru pokračují zítřejší bohouslužbou „pod křížem“, spojenou s pašijovým čtením, která se koná v 17h v Lidické 18a. Všichni jsou zváni!

Velikonoční program sboru a KC

velikonoceČtvrtek 24. 3. 9:30 / KC Praha 3, Biskupcova 36
Slavnost hodu beránka („pesachový seder“ – připomínka vyvedení Izraele z Egypta)

Pátek 25. 3. 17h / Sbor Praha 5, Lidická 18a
Velkopáteční bohoslužba „pod křížem“ se čtením pašijového příběhu

Neděle 27. 3. 6:30 / u kyvadla na Letné
Oslava vzkříšení Ježíše Krista při východu slunce

Neděle 27. 3. 9h / CSS BB, Tusarova 60
Bohoslužba vzkříšení Páně

Neděle 27. 3. 16h / Sbor Praha 5, Lidická 18a
Bohoslužba vzkříšení Páně s hodem lásky

Pondělí 28.3. 10h / Vyšehrad
Sborový výlet s modlitbami za město (sraz na Výtoni)

 

Radostné stáří rozdávalo radost v Liboci

P_20160223_105637Dnes (23. 2.) jsme se souborem Radostné stáří z KC Praha 3 opět navštívili Domov svaté rodiny, tektorkát v jejich domě v Liboci. Klienti s mentálním a kombinovaným postižením i s místním personálem si společně s námi zazpívali pásmo národních písní o řemeslech i několik duchovních písní Armády spásy. Došlo i na duchovní zamyšlení, inspirované dnešním biblickým heslem Jednoty bratrské:

„Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.“ (2. Korintským 9,10)

Atmosféra byla jako vždy velmi veselá a přátelská. Těšíme se na další spolupráci.

Sociální rehabilitace/ lekce vaření

V Sociální rehabilitaci na Praze 5 učíme lidi různým základním dovednostem, aby byli samostatní a nezávislí na druhých lidech a institucích. Některým naším uživatelům pomáháme se naučit vařit alespoň základní pokrmy. Fotografie z včerejší lekce vaření jsou ke zhlédnutí na naších stránkách na facebooku.

Pozvání na přednášku o pomoci v Nepálu

iesSrdečně Vás zveme na přednášku kpt. Petra Janouška – Humanitární pomoc v Nepálu.
Přednáška spojená s promítáním se bude konat v Komunitním centru Armády spásy v Praze 3, Biskupcova 36, Praha 3
v úterý 2. února 2016 od 9.30 hodin.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Žižkovská bohoslužba v rodinném duchu

IMG_4838Prostory komunitního centra na Žižkově ožily také v neděli. 24. ledna jsme se zde sešli k bohoslužebnému shromáždění.

Na Žižkově Armáda spásy v 90. letech začínala svou obnovenou práci v Československu a právě zde o nedělích zněly písně chval a zvěstování evangelia. Po několikaleté odmlce jsme na tradici navázali. Sešli jsme se v přátelské atmosféře v počtu sedmi účastníků. A semička je, jak známo, biblické číslo plnosti.

Přesto mezi sebou s radostí přivítáme další, tedy Vás všechny, kdo máte chuť si s námi zazpívat k Boží slávě, ztišit se v modlitbě a vyslechnout kázání založené na Božím slově. Bohoslužby se zde konají jednou měsíčně, vždy 4. neděli. Příště se tedy sejdeme 28. února a to opět od 13 hodin.

Vystoupení Radostného stáří v Domově svaté rodiny na Praze 6

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 jsme se souborem Radostné stáří po nějaké době opět navštívili Domov svaté Rodiny na Praze 6 – Petřinách, církevní zařízení pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. S komponovaným pásmem národních písní o řemeslech, tradičních písní Armády spásy a biblicky inspirovaného zamyšlení jsme vystoupili v tamní kavárně, publikem nám byli klienti a přátelé domova. Všichni zúčastnění si vystoupení v přátelské atmosféře užili a společně s námi si také zazpívali.

Obnova nedělních shromáždění na Žižkově

p3shromazdeniSbor Armády spásy Praha oznamuje, že obnovuje bohoslužebná shromáždění v prostorách komunitního centra na Praze 3, Biskupcova 36. Prozatím s periodou jednoho měsíce.

K Boží oslavě se sejdeme 24. ledna 2016 od 13 hodin a poté pravidelně každou 4. neděli v měsíci.

Zván a vítán je každý, ať už pamětník shromáždění někdejších, či nově příchozí, člen jakékoli církve či hledající.

Bohoslužba Armády spásy se vyznačuje méně formálním stylem a sestává ze společného zpěvu křesťanských chvalozpěvů (v našich podmínkách s klavírním doprovodem), společných modliteb (striktně na bázi dobrovolnosti) a duchovního zamyšlení založeného na biblické zvěsti – kázání.

„[Ježíš říká:]
Kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Mt 18,20

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI

Armáda spásy v České republice, z.s.

Centrum sociálních služeb B. Bureše

Tusarova 60/1271

170 00 Praha 7

Rozšiřuje tým a přijme

na pracovní pozici

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI

PRO AZYLOVÝ DŮM

Požadujeme:

 • vzdělání dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb. (minimálně VOŠ)
 • čistý trestní rejstřík
 • ochotu dále se vzdělávat
 • zájem o práci s lidmi bez domova, lidmi v krizi
 • schopnost empatie, vstřícného a citlivého přístupu k uživatelům
 • schopnost pracovat v týmu i samostatně, komunikativnost a odpovědnost
 • znalost práce na PC
 • respektování křesťanských zásad Armády spásy

Nabízíme:

 • práci na HPP v mezinárodní křesťanské organizaci
 • možnost supervizí a dalšího vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • vlastní kancelář
 • stravenky
 • prostor pro realizaci vlastních nápadů v rámci sociální služby
 • předpokládaný termín nástupu únor 2016
 • nástupní mzda: 18.070,-Kč

Místo výkonu práce:

 • Armáda spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7

Základní popis práce:

 • sociální práce s muži a ženami staršími 18ti let, kteří se ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení
 • přijímání zájemců do sociální služby, sestavování a ukončování smluv o poskytnutí sociální služby, individuální plánování, poskytování základního poradenství
 • sociální práce s jednotlivci i se skupinou uživatelů v oblastech, které uživatele přivedly: dluhy,nepříznivý zdravotní stav, nedostupnost vhodné služby, závislosti apod. Činnosti s tím spojené, např. pomoc s vyřizováním dokladů, sociálních dávek, důchodů, pomoc při psaní životopisů, hledání a udržení si zaměstnání, nácviky dovedností, pomoc při kontaktu s rodinou,doprovody uživatelů (úřady, zdravotnická zařízení apod.), komunikace s návaznými institucemi a subjekty (úřady, lékaři, sociální služby, kurátoři apod.), případné vedení skupin pro uživatele sociální služby na různá témata apod.
 • administrativa (vedení dokumentace uživatelů apod.)
 • týmová práce na další koncepci sociální služby

Přihlášky do výběrového řízení včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu zasílejte do 14.1.2016 (včetně),

elektronicky na adresu asistentky ředitele : evelina_opltova@armadaspasy.cz, nebo písemně na adresu Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7.

Do předmětu napište ,,SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK,,.

Výběrové řízení může být až na 3 kola; 1. kolo – zaslání životopisu a motivačního dopisu, 2. kolo – pohovory s vybranými uchazeči, kteří budou pozváni. 3. kolo – praktické ověření předpokladů (Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány.)

Ohlédnutí za adventními aktivitami

1 2 773629_10153442548538090_5969454968078837172_o 10295175_10153442548493090_4555785285048456062_o 12377918_10153442548483090_1997756513479992928_o

Letošní advent jsme naplnili přípravami a realizací dvou již tradičních aktivit, kdy se setkáváme s veřejností. O čtvrtém adventním víkendu jsme vyrazili za lidmi spěchajícími za předvánočními nákupy, v Obchodním centru Šestka proběhla kotlíková sbírka, při které jsme letos rodinám s dětmi nabídli malování na obličej.

V pondělí 21. a úterý 22. prosince se uskutečnilo setkání s veřejností, které jsme letos opět pořádali ve spolupráci v Městskou částí Praha 5 před kostelelem sv. Václava pár kroků od Anděla. Lidem v nouzi jsme rozdávali teplé jídlo, potravinové balíčky připravené z výtěžku Národní potravinové sbírky, rozdávaly se také oděvy a teplé deky. Navštívily nás osobnosti Českého rozhlasu a herci muzikálu Miluj, žij a plať RENT, kteří předvedli ukázku z muzikálu a společně jsme si zazpívali koledy. Koledy s křesťanským obsahem zněly též v podání nás, členů pražského sboru Armády spásy.

Reportáž z akce se objevila i v hlavní zpravodajské relaci České televize Události (od 20:33).

Spolu s veřejností jsme si mohli připomenout, že k přicházejícím Vánocům patří štědrost, pohodová atmosféra a v první řadě že jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem, kdy si připomínáme a slavíme událost, kdy Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět a Boží Syn v lidském těle tak spolu s námi nesl náš úděl. Přejeme požehnané a pokojné Vánoce!

921075_10153442548498090_4551893040415321632_o