Hod beránka na Žižkově

pesachDnes, na Zelený čtvrtek, v KC Praha 3 proběhla tradiční slavnost hodu beránka. Jedná se o klasickou židovskou domácí pobožnost (tzv. pesachový seder), kterou se o Velikonocích připomíná vyvedení lidu Izraele z egyptského otroctví. V naší lehce zjednodušené úpravě vzpomínáme také na to, jak tento svátek slavil Pán Ježíš se svými učedníky, tu noc, kdy byl zrazen. Předobraz osvobození Božího lidu se nám tak propojuje s křesťanským významem Velikonoc – vysvobozením lidí všech národů země z područí smrti a hříchu skrze oběť Božího Syna, Krista Ježíše.pesach2

Slavností nás letos opět provedla paní Daniela Klementová, které za její obětavou službu děkujeme.

Oslavy Velikonoc ve sboru pokračují zítřejší bohouslužbou „pod křížem“, spojenou s pašijovým čtením, která se koná v 17h v Lidické 18a. Všichni jsou zváni!

Velikonoční program sboru a KC

velikonoceČtvrtek 24. 3. 9:30 / KC Praha 3, Biskupcova 36
Slavnost hodu beránka („pesachový seder“ – připomínka vyvedení Izraele z Egypta)

Pátek 25. 3. 17h / Sbor Praha 5, Lidická 18a
Velkopáteční bohoslužba „pod křížem“ se čtením pašijového příběhu

Neděle 27. 3. 6:30 / u kyvadla na Letné
Oslava vzkříšení Ježíše Krista při východu slunce

Neděle 27. 3. 9h / CSS BB, Tusarova 60
Bohoslužba vzkříšení Páně

Neděle 27. 3. 16h / Sbor Praha 5, Lidická 18a
Bohoslužba vzkříšení Páně s hodem lásky

Pondělí 28.3. 10h / Vyšehrad
Sborový výlet s modlitbami za město (sraz na Výtoni)

 

Radostné stáří rozdávalo radost v Liboci

P_20160223_105637Dnes (23. 2.) jsme se souborem Radostné stáří z KC Praha 3 opět navštívili Domov svaté rodiny, tektorkát v jejich domě v Liboci. Klienti s mentálním a kombinovaným postižením i s místním personálem si společně s námi zazpívali pásmo národních písní o řemeslech i několik duchovních písní Armády spásy. Došlo i na duchovní zamyšlení, inspirované dnešním biblickým heslem Jednoty bratrské:

„Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.“ (2. Korintským 9,10)

Atmosféra byla jako vždy velmi veselá a přátelská. Těšíme se na další spolupráci.

Pozvání na přednášku o pomoci v Nepálu

iesSrdečně Vás zveme na přednášku kpt. Petra Janouška – Humanitární pomoc v Nepálu.
Přednáška spojená s promítáním se bude konat v Komunitním centru Armády spásy v Praze 3, Biskupcova 36, Praha 3
v úterý 2. února 2016 od 9.30 hodin.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Žižkovská bohoslužba v rodinném duchu

IMG_4838Prostory komunitního centra na Žižkově ožily také v neděli. 24. ledna jsme se zde sešli k bohoslužebnému shromáždění.

Na Žižkově Armáda spásy v 90. letech začínala svou obnovenou práci v Československu a právě zde o nedělích zněly písně chval a zvěstování evangelia. Po několikaleté odmlce jsme na tradici navázali. Sešli jsme se v přátelské atmosféře v počtu sedmi účastníků. A semička je, jak známo, biblické číslo plnosti.

Přesto mezi sebou s radostí přivítáme další, tedy Vás všechny, kdo máte chuť si s námi zazpívat k Boží slávě, ztišit se v modlitbě a vyslechnout kázání založené na Božím slově. Bohoslužby se zde konají jednou měsíčně, vždy 4. neděli. Příště se tedy sejdeme 28. února a to opět od 13 hodin.

Vystoupení Radostného stáří v Domově svaté rodiny na Praze 6

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 jsme se souborem Radostné stáří po nějaké době opět navštívili Domov svaté Rodiny na Praze 6 – Petřinách, církevní zařízení pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. S komponovaným pásmem národních písní o řemeslech, tradičních písní Armády spásy a biblicky inspirovaného zamyšlení jsme vystoupili v tamní kavárně, publikem nám byli klienti a přátelé domova. Všichni zúčastnění si vystoupení v přátelské atmosféře užili a společně s námi si také zazpívali.

Obnova nedělních shromáždění na Žižkově

p3shromazdeniSbor Armády spásy Praha oznamuje, že obnovuje bohoslužebná shromáždění v prostorách komunitního centra na Praze 3, Biskupcova 36. Prozatím s periodou jednoho měsíce.

K Boží oslavě se sejdeme 24. ledna 2016 od 13 hodin a poté pravidelně každou 4. neděli v měsíci.

Zván a vítán je každý, ať už pamětník shromáždění někdejších, či nově příchozí, člen jakékoli církve či hledající.

Bohoslužba Armády spásy se vyznačuje méně formálním stylem a sestává ze společného zpěvu křesťanských chvalozpěvů (v našich podmínkách s klavírním doprovodem), společných modliteb (striktně na bázi dobrovolnosti) a duchovního zamyšlení založeného na biblické zvěsti – kázání.

„[Ježíš říká:]
Kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Mt 18,20

 

Paní Jiřina Jendřejčíková Dobrovolníkem roku na Praze 3

DSC05145Úřad městské části Praha 3 udělil 1. prosince 2015 v žižkovském Atriu paní Jiřině Jendřejčíkové z Komunitního centra Armády spásy v Biskupcové ulici titul Dobrovolník roku.
Paní Jendřejčíková vede již třetím rokem kroužek ručních prací. Pod jejím vedením vznikají dárky, které přinášejí radost obyvatelům domovů pro seniory a zdravotně postižené. Rovněž se podílí se na přípravě pravidelných mezigeneračních programů – tedy setkávání dětí z mateřských a základních škol se seniory.
Děkujeme paní Jendřejčíkové za její dobrovolnickou práci a blahopřejeme k ocenění!
Více informací na
webových stránkách Prahy 3.

Poděkování

DSC05129Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit do Komunitního centra Armády spásy v Praze 3 na Žižkově. Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 se zde konal tradiční předvánoční Jarmark. Výtěžek Jarmarku byl rekordní za  dobu trvání Komunitního centra a činil 10.000,- Kč. Také děkujeme naší dobrovolnici, paní Lucii Blahoňovské, která pro tuto slavnostní příležitost vytvořila a na Jarmark věnovala adventní věnce a svícny.

Národní potravinová sbírka 2015 již tuto sobotu!

potravinypomahajiS nachzázející zimou je tu další ročník Národní potravinové sbírky a také letos se jí jako Armáda spásy Praha aktivně účastníme. Již tuto sobotu, 21.11., nás najdete v těchto obchodech:

Tesco – Nový Smíchov, Radlická 1b, Praha 5
Kaufland – Voctářova 2401/8, Praha 8
Kaufland – V Třešňovce 232/2, Praha 3

Potraviny zde vybrané půjdou přímo do našich zařízení. Za tým koordinátorů a dobrovolníků předem děkujeme za Vaši podporu a těšíme se naviděnou!

Více na www.potravinypomahaji.cz

Pozvání do Komunitního centra Armády spásy v Praze 3

Srdečně Vás zveme do Komunitního centra Armády spásy v Praze 3, Biskupcova 36
na následující akce:

Předvánoční jarmark
čtvrtek 26. listopadu 2015 od 9.00 do 16.00 hodin

Přednáška: Týrání, domácí násilí páchané na seniorech
(Mgr. Dana Kroupová – Život 90)
čtvrtek 10. prosince 2015 od 9.30 hodin

Vánoční setkání se studenty Mezinárodní křesťanské školy
(program v angličtině)
středa 15. prosince od 9.30 do 11.00 hodin

Těšíme se na setkání.

Rozhovor: Armáda spásy mě drží při životě

JirinaHorynovaV říjnu letošního roku (2015) jsme požádali o rozhovor paní Jiřinu Horynovou, která neodmyslitelně patří ke Komunitnímu centru na Praze 3. V čase Vánoc letos oslaví požehnané 96. narozeniny. Povídali jsme si o jejím životě i o vzpomínkách na Armádu spásy za starých časů i po jejím obnovení v 90. letech.

Narodila jste se v roce 1919, to jste vlastně stejně stará, jako Armáda spásy v Česku, ta také začínala v roce 1919. Kdy jste se s Armádou spásy poprvé setkala?

Narodila jsem se na venkově. Do školy jsem chodila ve Zlíně, tři roky do Baťovy školy. Tehdy bývalo, že někteří pak šli s firmou do ciziny. Já jsem měla odjet do Ameriky. S panem Baťou jsem i několikrát mluvila, nebyl to ale Tomáš, byl to jeho syn Jan. Jenže se schylovalo k válce a tak jsem se nikam do ciziny nedostala. Přišla jsem tedy do Prahy. Když jsem viděla, že je tady Baťa, šla jsem se zeptat, jestli nemají práci. A tak jsem se stala prodavačkou. Byla jsem tam až do 22 let, pak jsem se vdala za za rok jsem měla jednu dcerku. Armádu spásy jsem znala už tehdy, jako mladá žába, když jsem přišla do Prahy z venkova. Oni tenkrát měli ty veliké čepice, klobouky, velikánské bubny a bubnovali a hráli a mě se to strašně líbilo. Chodila jsem tam každou neděli. Tam člověk rád šel, byla jsem mladá a zapomněla jsem tam na všechny starosti.

Celý rozhovor najdete na stránce Zamyšlení.

Máme nového sborového důstojníka!

DSC04227V neděli 4. 10. jsme se rozloučili s kadety Pekárkovými, kteří odcházejí do svého nového působiště v Ostravě. František tak zakončil svou dvouletou službu vedoucího sboru. Za vše dobré, co za nimi zůstalo, děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání do další služby.

Zároveň jsme přivítali svého nového sborového důstojníka, kapitána Petra Janouška. Slavnostně převzal prapor symbolizující náš sbor z rukou staršího seržanta Jakuba Vopeláka (na fotofrafii) a následně se s námi přivítal svým prvním kázáním ve své nové roli, které bylo na téma naší identity, tedy kým jsme před Bohem. Mohli jsme si tak uvědomit svou nesmírnou cenu Božích dětí.

Petrova žena, kapitánka Mirka Janoušková, se také stává novou členkou našeho sboru a rozšířila řady pražských vojáků, těžiště její práce je však na národním ústředí v oddělení fundraisingu.

Oba v Praze srdečně vítáme a těšíme se na skvělé věci, které skrze ně Pán v našem hlavním městě vykoná.

Podzim na poslech, dotek i k ochutnání

DSC05029Ve čtvrtek 8. října 2015 navštívily děti ze třídy 5.B Základní školy sv. Voršily seniory v Komunitním centru Armády spásy v Praze 3. Připravily si pro ně v rámci projektu 72 hodin program s názvem Podzim na poslech, dotek i k ochutnání. Komunitní centrum vyzdobily krásnými přírodninami, přednesly básničky a písničky s podzimní tématikou a společně se seniory si pochutnaly na dobrotách, které k podzimu nerozlučně patří.
Všichni přítomní byli naplněni radostí a vděčností za dary, které nám Pán Bůh skrze lidi a přírodu dává.

Pozvání na oslavu Mezinárodního dne seniorů do Komunitního centra Armády spásy v Praze 3

MDS 2015Srdečně Vás zveme na oslavu Mezinárodního dne seniorů do Komunitního centra Armády spásy, Biskupcova 36, Praha 3 ve čtvrtek 1.10.2015 od 9.30 hodin. Těšit se můžete na setkání se zajímavými hosty, malé pohoštění, vystoupení dětí z mateřské školy a drobné dárky.
Od 12.30 do 15.00 hodin Vás seznámíme s jednotlivými aktivizačními programy pro seniory a činností Komunitního centra. Těšíme se na Vás.