Ohlédnutí za oslavou Velikonoc 2016 ve sboru

Velikonoce jsou vrcholem křesťanského roku. Na Velký pátek si připomínáme Ježíšův nespravedlivý proces a utrpení na kříži za naše viny. V neděli naopak oslavujeme jeho vítězství nad smrtí, prázdný hrob brzy nad ránem a poté setkání učedníků se zmrtvýchvstalým Kristem. A to vše jsme prožili také letos v našem sboru. V pondělí dopoledne jsme pak vyrazili na Vyšehrad, kde jsme se přimlouvali a žehnali městu, podle slova Přísloví 11,11: „Žehnáním přímých se město pozvedá, kdežto ústy svévolníků se boří.“ Očištěni Kristovou vzácnou krví jsme v Božích očích těmi přímými, jak smíme věřit.

Velkopáteční bohoslužba "pod křížem"

Velký pátek „pod křížem“

Oslava Ježíšova zmrtvýchvstání při východu slunce na Letné

Oslava Ježíšova zmrtvýchvstání při východu slunce na Letné

Nedělní bohoslužba s hodem lásky

Nedělní bohoslužba s hodem lásky

Pondělní modlitební výlet na Vyšehrad

V pondělní na Vyšehradě

 

Hod beránka na Žižkově

pesachDnes, na Zelený čtvrtek, v KC Praha 3 proběhla tradiční slavnost hodu beránka. Jedná se o klasickou židovskou domácí pobožnost (tzv. pesachový seder), kterou se o Velikonocích připomíná vyvedení lidu Izraele z egyptského otroctví. V naší lehce zjednodušené úpravě vzpomínáme také na to, jak tento svátek slavil Pán Ježíš se svými učedníky, tu noc, kdy byl zrazen. Předobraz osvobození Božího lidu se nám tak propojuje s křesťanským významem Velikonoc – vysvobozením lidí všech národů země z područí smrti a hříchu skrze oběť Božího Syna, Krista Ježíše.pesach2

Slavností nás letos opět provedla paní Daniela Klementová, které za její obětavou službu děkujeme.

Oslavy Velikonoc ve sboru pokračují zítřejší bohouslužbou „pod křížem“, spojenou s pašijovým čtením, která se koná v 17h v Lidické 18a. Všichni jsou zváni!

Velikonoční program sboru a KC

velikonoceČtvrtek 24. 3. 9:30 / KC Praha 3, Biskupcova 36
Slavnost hodu beránka („pesachový seder“ – připomínka vyvedení Izraele z Egypta)

Pátek 25. 3. 17h / Sbor Praha 5, Lidická 18a
Velkopáteční bohoslužba „pod křížem“ se čtením pašijového příběhu

Neděle 27. 3. 6:30 / u kyvadla na Letné
Oslava vzkříšení Ježíše Krista při východu slunce

Neděle 27. 3. 9h / CSS BB, Tusarova 60
Bohoslužba vzkříšení Páně

Neděle 27. 3. 16h / Sbor Praha 5, Lidická 18a
Bohoslužba vzkříšení Páně s hodem lásky

Pondělí 28.3. 10h / Vyšehrad
Sborový výlet s modlitbami za město (sraz na Výtoni)

 

Radostné stáří rozdávalo radost v Liboci

P_20160223_105637Dnes (23. 2.) jsme se souborem Radostné stáří z KC Praha 3 opět navštívili Domov svaté rodiny, tektorkát v jejich domě v Liboci. Klienti s mentálním a kombinovaným postižením i s místním personálem si společně s námi zazpívali pásmo národních písní o řemeslech i několik duchovních písní Armády spásy. Došlo i na duchovní zamyšlení, inspirované dnešním biblickým heslem Jednoty bratrské:

„Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.“ (2. Korintským 9,10)

Atmosféra byla jako vždy velmi veselá a přátelská. Těšíme se na další spolupráci.

Žižkovská bohoslužba v rodinném duchu

IMG_4838Prostory komunitního centra na Žižkově ožily také v neděli. 24. ledna jsme se zde sešli k bohoslužebnému shromáždění.

Na Žižkově Armáda spásy v 90. letech začínala svou obnovenou práci v Československu a právě zde o nedělích zněly písně chval a zvěstování evangelia. Po několikaleté odmlce jsme na tradici navázali. Sešli jsme se v přátelské atmosféře v počtu sedmi účastníků. A semička je, jak známo, biblické číslo plnosti.

Přesto mezi sebou s radostí přivítáme další, tedy Vás všechny, kdo máte chuť si s námi zazpívat k Boží slávě, ztišit se v modlitbě a vyslechnout kázání založené na Božím slově. Bohoslužby se zde konají jednou měsíčně, vždy 4. neděli. Příště se tedy sejdeme 28. února a to opět od 13 hodin.

Vystoupení Radostného stáří v Domově svaté rodiny na Praze 6

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 jsme se souborem Radostné stáří po nějaké době opět navštívili Domov svaté Rodiny na Praze 6 – Petřinách, církevní zařízení pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. S komponovaným pásmem národních písní o řemeslech, tradičních písní Armády spásy a biblicky inspirovaného zamyšlení jsme vystoupili v tamní kavárně, publikem nám byli klienti a přátelé domova. Všichni zúčastnění si vystoupení v přátelské atmosféře užili a společně s námi si také zazpívali.

Obnova nedělních shromáždění na Žižkově

p3shromazdeniSbor Armády spásy Praha oznamuje, že obnovuje bohoslužebná shromáždění v prostorách komunitního centra na Praze 3, Biskupcova 36. Prozatím s periodou jednoho měsíce.

K Boží oslavě se sejdeme 24. ledna 2016 od 13 hodin a poté pravidelně každou 4. neděli v měsíci.

Zván a vítán je každý, ať už pamětník shromáždění někdejších, či nově příchozí, člen jakékoli církve či hledající.

Bohoslužba Armády spásy se vyznačuje méně formálním stylem a sestává ze společného zpěvu křesťanských chvalozpěvů (v našich podmínkách s klavírním doprovodem), společných modliteb (striktně na bázi dobrovolnosti) a duchovního zamyšlení založeného na biblické zvěsti – kázání.

„[Ježíš říká:]
Kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Mt 18,20

 

Ohlédnutí za adventními aktivitami

1 2 773629_10153442548538090_5969454968078837172_o 10295175_10153442548493090_4555785285048456062_o 12377918_10153442548483090_1997756513479992928_o

Letošní advent jsme naplnili přípravami a realizací dvou již tradičních aktivit, kdy se setkáváme s veřejností. O čtvrtém adventním víkendu jsme vyrazili za lidmi spěchajícími za předvánočními nákupy, v Obchodním centru Šestka proběhla kotlíková sbírka, při které jsme letos rodinám s dětmi nabídli malování na obličej.

V pondělí 21. a úterý 22. prosince se uskutečnilo setkání s veřejností, které jsme letos opět pořádali ve spolupráci v Městskou částí Praha 5 před kostelelem sv. Václava pár kroků od Anděla. Lidem v nouzi jsme rozdávali teplé jídlo, potravinové balíčky připravené z výtěžku Národní potravinové sbírky, rozdávaly se také oděvy a teplé deky. Navštívily nás osobnosti Českého rozhlasu a herci muzikálu Miluj, žij a plať RENT, kteří předvedli ukázku z muzikálu a společně jsme si zazpívali koledy. Koledy s křesťanským obsahem zněly též v podání nás, členů pražského sboru Armády spásy.

Reportáž z akce se objevila i v hlavní zpravodajské relaci České televize Události (od 20:33).

Spolu s veřejností jsme si mohli připomenout, že k přicházejícím Vánocům patří štědrost, pohodová atmosféra a v první řadě že jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem, kdy si připomínáme a slavíme událost, kdy Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět a Boží Syn v lidském těle tak spolu s námi nesl náš úděl. Přejeme požehnané a pokojné Vánoce!

921075_10153442548498090_4551893040415321632_o    

Předvánoční setkání 21. a 22. prosince

plakat_vanocni_setkani_01Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na předvánoční setkání, které se uskuteční ve dnech 21. a 22. prosince, vždy od 15-18 hodin před kostelem svatého Václava na Štefánikově ulici na Praze 5 (naproti bočnímu vchodu Štefánikova pasáž do nákupního centra Nový Smíchov).

Po oba dva dny budeme zpívat vánoční koledy, pro lidi bez domova bude k dispozici teplé jídlo, budeme rozdávat potravinové balíčky, zdravotní potřeby a zimní oblečení.

Navíc, 21. prosince proběhne od 16 hodin vystoupení herců muzikálu RENT – Divadla Na prádle.

30x Bible21 pro potřeby sboru Armády spásy Praha

Dar jsme převzali přímo z rukou Alexandra Fleka, vedoucího překladatele Bible21

Dar jsme převzali přímo z rukou Alexandra Fleka, vedoucího překladatele Bible21

V pátek 4.12. pražský sbor Armády spásy obdržel štědrý dar od Nadačního fondu Bible21, a sice 30 výtisků Bible v překladu 21. století. A to v praktické variantě XL, tedy s velkými písmeny.

Dar jsme převzali v sídle vydavatelství Biblion, o. s. přímo z rukou Alexandra Fleka, vedoucího překladatele Bible21.

Převážná většina Biblí půjde na misijní stanici sboru v azylovém domě na Praze 7 (Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše), kde budou využity při pravidelných biblických setkáních převážně pro lidi bez domova. Ti tak budou moci při programu konečně mít Boží slovo před očima a to v jednotném překladu a dobře čitelné.

Několik kusů využijeme též při aktivitách v Komunitních centrech na Praze 3 a Praze 5. Zde je většina návštěvníků ve starším věku a i pro ně je formát s velkými písmeny velmi praktický.

Srdečně děkujeme Nadačnímu fondu Bible21 za velkorysý dar a jsme vděčni za příležitost ještě lépe a efektivněji přinášet lidem Boží slovo, které má moc proměňovat životy.

„Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.“

Žalm 119, 105 (B21)

Výsledek Národní potravinové sbírky

nps2015Výsledky třetího ročníku Národní potravinové sbírky opět trhají rekordy. V Tescu v OC Nový Smíchov na Andělu jsme vybrali přes 6,5t potravin. A to je opět téměř dvojnásobek oproti loňskému roku (tehdy bylo potravin 3,3t).

Potraviny z tohoto místa putovaly přímo do našeho sboru a KC v Lidické ulici na Praze 5, budou tedy využity přímo v lokalitě, kde byly vybrány. Jako obvykle budou sloužit k okamžité pomoci lidem v materiální nouzi, se kterými se v Lidické setkáváme. Část bude použita na vánoční balíčky pro osamělé seniory a lidi bez domova.

Měli jsme tu čest, že právě lokalita Tesca na Andělu a náš sbor a KC byla místa, která navštívili redaktoři České televize a tak se na nás můžete podívat v reportáži z hlavní zpravodajské relace Události:

IMG_4317IMG_4324Národní potravinová sbírka | Události 21. 11. 2015 | iVysílání ČT

V ostatních dvou obchodech v Praze se vybralo pro Armádu spásy dalších 1,8t potravin, tyto budou využity v Centru sociálnách služeb Bohuslava Bureše na Praze 7.

Souhrnnou zprávu o celorepublikovém výsledku akce najdete přímo na webu
www.potravinypomahaji.cz

Všem štědrým dárcům srdečně děkujeme!

Národní potravinová sbírka 2015 již tuto sobotu!

potravinypomahajiS nachzázející zimou je tu další ročník Národní potravinové sbírky a také letos se jí jako Armáda spásy Praha aktivně účastníme. Již tuto sobotu, 21.11., nás najdete v těchto obchodech:

Tesco – Nový Smíchov, Radlická 1b, Praha 5
Kaufland – Voctářova 2401/8, Praha 8
Kaufland – V Třešňovce 232/2, Praha 3

Potraviny zde vybrané půjdou přímo do našich zařízení. Za tým koordinátorů a dobrovolníků předem děkujeme za Vaši podporu a těšíme se naviděnou!

Více na www.potravinypomahaji.cz

Rozhovor: Armáda spásy mě drží při životě

JirinaHorynovaV říjnu letošního roku (2015) jsme požádali o rozhovor paní Jiřinu Horynovou, která neodmyslitelně patří ke Komunitnímu centru na Praze 3. V čase Vánoc letos oslaví požehnané 96. narozeniny. Povídali jsme si o jejím životě i o vzpomínkách na Armádu spásy za starých časů i po jejím obnovení v 90. letech.

Narodila jste se v roce 1919, to jste vlastně stejně stará, jako Armáda spásy v Česku, ta také začínala v roce 1919. Kdy jste se s Armádou spásy poprvé setkala?

Narodila jsem se na venkově. Do školy jsem chodila ve Zlíně, tři roky do Baťovy školy. Tehdy bývalo, že někteří pak šli s firmou do ciziny. Já jsem měla odjet do Ameriky. S panem Baťou jsem i několikrát mluvila, nebyl to ale Tomáš, byl to jeho syn Jan. Jenže se schylovalo k válce a tak jsem se nikam do ciziny nedostala. Přišla jsem tedy do Prahy. Když jsem viděla, že je tady Baťa, šla jsem se zeptat, jestli nemají práci. A tak jsem se stala prodavačkou. Byla jsem tam až do 22 let, pak jsem se vdala za za rok jsem měla jednu dcerku. Armádu spásy jsem znala už tehdy, jako mladá žába, když jsem přišla do Prahy z venkova. Oni tenkrát měli ty veliké čepice, klobouky, velikánské bubny a bubnovali a hráli a mě se to strašně líbilo. Chodila jsem tam každou neděli. Tam člověk rád šel, byla jsem mladá a zapomněla jsem tam na všechny starosti.

Celý rozhovor najdete na stránce Zamyšlení.

Máme nového sborového důstojníka!

DSC04227V neděli 4. 10. jsme se rozloučili s kadety Pekárkovými, kteří odcházejí do svého nového působiště v Ostravě. František tak zakončil svou dvouletou službu vedoucího sboru. Za vše dobré, co za nimi zůstalo, děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání do další služby.

Zároveň jsme přivítali svého nového sborového důstojníka, kapitána Petra Janouška. Slavnostně převzal prapor symbolizující náš sbor z rukou staršího seržanta Jakuba Vopeláka (na fotofrafii) a následně se s námi přivítal svým prvním kázáním ve své nové roli, které bylo na téma naší identity, tedy kým jsme před Bohem. Mohli jsme si tak uvědomit svou nesmírnou cenu Božích dětí.

Petrova žena, kapitánka Mirka Janoušková, se také stává novou členkou našeho sboru a rozšířila řady pražských vojáků, těžiště její práce je však na národním ústředí v oddělení fundraisingu.

Oba v Praze srdečně vítáme a těšíme se na skvělé věci, které skrze ně Pán v našem hlavním městě vykoná.