Centrum sociálních služeb Lidická

Centrum sociálních služeb Lidická v Praze poskytuje obecně své sociální služby osobám v krizové životní situaci a osobám bez přístřeší. Jednotlivé služby centra reagují na potřeby osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s rizikem ztráty a se ztrátou bydlení a bez možnosti jiného vhodného bydlení.