Informace pro zájemce

Terénní program poskytuje službu všem mužům a ženám starších 18ti let, kteří jsou bez přístřeší nebo jsou tímto přímo ohroženi, přičemž dodržují pravidla služby. Služba je dále poskytována stávajícím či bývalým uživatelům Azylového domu Armády spásy, případně jiné sociální služby při vzájemné shodě uživatele, terénního pracovníka a sociálního pracovníka sociální služby, ze které uživatel přichází nebo kterou využívá.

2) Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

a) terénní program není službou, o kterou zájemce žádá (např. nespadá do cílové skupiny),

b) zaměstnanec nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (např. kontakt s početnou skupinou osob, během něhož může zaměstnanec poskytnout poradenství jen několika z nich s ohledem na svou pracovní dobu – s těmi,na které se řada nedostane, se však pokusí domluvit jiný termín jednání).

V případě zájmu o terénní program kontaktujte terénní pracovníky.

« Zpět