Nabídka služeb

UBYTOVÁNÍ

Celodenní ubytování na přechodnou dobu, která zpravidla nepřevyšuje jeden rok. Ubytování je poskytováno ve 2 – 3 lůžkových pokojích pro muže a 2-lůžkové pokoje pro ženy. Sociální zařízení je také zvlášť pro muže a ženy. Jsou zde podmínky pro zajištění úklidu, praní osobního prádla, výměny ložního prádla.

STRAVOVÁNÍ

Uživatelé se stravují individuálně, jsou zajištěny podmínky pro přípravu stravy

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

  • sociální poradenství

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů

  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

  • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

 

Zásady služby:

viz. veřejný závazek

U každého uživatele vycházíme z toho, co má za sebou a v jaké situaci se aktuálně nachází.  Na základě těchto informací se ho snažíme vést k tomu, aby více přemýšlel nad tím, kam chce směřovat a jak toho docílit. Někdo již má konkrétní představu, čeho a jak by chtěl dosáhnout a ty další se v tom snažíme podpořit.

Kapacita služby je 108 lůžek (80 pro muže, 28 pro ženy)

Služba je poskytována nepřetržitě.

« Zpět