Poslání a cíle

POSLÁNÍ

Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a prostřednictvím individuální sociální práce se snažit napomáhat při jejich začlenění do společnosti a podporovat nezávislost na sociálních službách.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, starší 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a chtějí se aktivně podílet na řešení své sociální situace a nemají aktuální zákaz využívat další sociální služby v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše.

CÍLE 

a) Obnovení pracovních návyků u uživatelů pomocí aktivizačního programu.

b) Řešení problémů, které uživatele přivedly do azylového domu (např.:dluhy, nepříznivý zdravotní stav nebo nedostupnost vhodné služby apod.).

c) Naučit uživatele pomocí postupných kroků samostatnosti a odpovědnosti.

d) Podpora při zajištění jiné pobytové služby těm, kteří ji potřebují (např. domovy se zvláštním režimem,domov pro seniory, terapeutickou komunitu apod.).

e) Podpora uživatele při obnovení kontaktů s rodinou.

f) Vést uživatele k získání zaměstnání nebo udržení svého stávajícího zaměstnání.

g) Provázet uživatele k získání vhodného bydlení.

h) Vést uživatele k vyřízení úředních záležitostí (např. potřebné doklady, kontakt s odborem sociálních věcí, úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení atd.).

« Zpět