Informace pro zájemce

Nízkoprahové denní centrum poskytuje službu mužům a ženám starších 18ti let, kteří jsou bez přístřeší a jsou fyzicky soběstační (tzn., vyjdou schodiště, nepotřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.), případně osobám s pohybovým omezením, pokud si sami zajistí asistenta.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

 žádá o jinou sociální službu,

 nespadá do cílové skupiny (mladší 18ti let, fyzicky nesoběstačný, s pohybovým omezením bez asistence),

 odmítá přijmout pravidla domovního řádu (např.: vstup pod vlivem alkoholu, odmítá postupovat dle instrukcí zdravotního personálu v případě řešení akutních infekčních onemocněních ohrožujících ostatní osoby, agresivní chování),

 je naplněna kapacita denního centra,

 má udělen zákaz využívat služeb z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Pro využívání služeb je potřeba mít „průkaz uživatele“ (platnost průkazu je 2 měsíce). Průkaz si vyřídíte u sociálního pracovníka. Průkazem prokazujete, že máte s Armádou spásy uzavřenou ústní dohodu o využívání služeb NDC.

Využívání NDC se řídí domovním řádem pro NDC (viz nástěnka u vchodu do budovy, jídelna NDC). Při jeho porušení může dojít k napomenutí, vykázání z budovy nebo zákazu využívat služby – např. hladina alkoholu více, než 0,5‰, vnesení alkoholu, agresivní jednání atd.)

Máte právo podat stížnost (přes zaměstnance, schránka na stížnosti u vchodu) – odpověď dostanete do 28 dnů. Můžete nahlédnout do své dokumentace (po domluvě u sociálního pracovníka). Službu NDC můžete kdykoliv přestat využívat a přestat k nám chodit.

« Zpět