Informace pro zájemce

Cena za jednu noc je 30 Kč. V paušální částce je standardně zahrnuto ubytování a poskytnutí minimálně jednoho jídla (polévky a krajíce chleba).

Příjem na noclehárnu začíná v 19:30 a končí nejpozději v 21:30 nebo v případě naplnění kapacity. Při příjmu Vám zaměstnanec vydá hygienické prostředky a ložní prádlo. Pří výdeji jídla je třeba se řídit pokyny zaměstnance.

Přednost na noclehárně máte, pokud:

  • jste přišel poprvé

  • jste nespal předchozí noc

V tomto případě čekejte na příjem u hlavního vchodu AS v ulici Tusarova.

Máte li přednost, čekejte prosím před budovou přesně v 19:30. Při pozdějším příchodu přednost ztrácíte.

Ve všech ostatních případech probíhá příjem ze strany budovy AS v ulici V Hájích.

Zaměstnanec má právo požadovat po uživateli či zájemci o službu, dechovou zkoušku, a to v případě důvodného podezření, že je překročena tolerovaná hranice alkoholu v krvi (0,5‰ promile). Zájemce o noclehárnu může tuto zkoušku odmítnout, ale v takovém případě nebude na noclehárnu vpuštěn.

Využívání NC se řídí domovním řádem pro NC (viz nástěnky na NC). Při jeho porušení může dojít k napomenutí, vykázání z budovy nebo zákazu využívat služby – např. hladina alkoholu více, než 0,5‰, vnesení alkoholu, agresivní jednání atd.

Máte právo podat stížnost (přes zaměstnance, schránka na stížnosti u vchodu NDC) – odpověď dostanete do 28 dnů. Můžete nahlédnout do své dokumentace (u sociálního pracovníka).

Na noclehárně není možná úschova věcí. Případná zavazadla musíte mít u sebe. Za vaše věci, doklady ani peníze neručí nikdo ze zaměstnanců.

« Zpět