Poslání a cíle

Poslání

Posláním sociální služby noclehárna v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše je umožnění přenocování a umožnění hygieny (WC, sprchy) pro muže a ženy nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytováno je sociální poradenství, jehož smyslem je pomáhat, motivovat a podporovat osoby k řešení své nepříznivé situace a vedoucí k trvalejšímu ubytování.

 

Cíle 

a) Eliminace a snížení sociálních a zdravotních rizik prostřednictvím zajištění základních životních potřeb (nocleh, hygiena, strava).

b) Navrácení uživatelů do společnosti prostřednictvím podpory a motivace uživatelů v řešení jejich životní situace (např. zajištění trvalejšího bydlení a příjmu), prohlubovat schopnost uplatňovat svá práva a zprostředkovávat kontakt s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služby mohou využívat muži a ženy starší 18ti let, kteří jsou bez přístřeší a zároveň fyzicky soběstační (tzn., vyjdou schodiště, nepotřebují v základních životních úkonech pomoc jiné osoby apod.) a mají zájem o přenocování a hygienické zázemí.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

  1. nespadá do cílové skupiny (mladší 18ti let, fyzicky nesoběstačný)
  2. žádá o jinou sociální službu
  3. je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
  4. odmítá přijmout pravidla domovního řádu
  5. je naplněna kapacita noclehárny
  6. má udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení řádů.

 

« Zpět