Chcete nám pomoci?

Vaše dary především použijem tam, kde není možnost pomoci lidem skrze sociální dávky nebo skrze sociální službu.
Jedná se především o akutní pomoc, kdy člověk nemůže čekat několik dní na vyřízení patřičných oficialit. To se týtká především osamělých žen s dětmi a seniorů.
Také na pomoc, na kterou nikdo finance neposkytuje a je nutná pro navrácení osob do normálního života. Například pro člověka, který by mohl mít práci a tím finance na bydlení, ale vše stojí na speciální zdravotní prohlídce, která stojí několik set korun, nebo při nutnosti nějakého placeného proškolení, jako vyžadují bezpečnostní služby, které stojí cca 1800,-Kč, pokud člověk chce dělat ochranu v marketech a v různých objektech. A podobně. Samozřejmě také na poplatky při vyřizování dokladů a na cesty při jejich vyřízení.
Velkou finanční zátěží jsou také léky a základní zdravotní pomůcky pro ošetření nemocných na ulici.
Mnoho z nás propadlo skrze sociální sítě a potřebují naši finanční pomoc, aby se mohli opět znovu postavit na vlastní nohy. Někdy to není velká částka, která člověku odstartuje nový život, ale bez ní to prostě nejde.

Máte možnost si vybrat, jestli Váš finanční dar půjde na službu:

seniorům (převážně osamělí senioři),
číslo účtu: 211829951/0300 VS 11

rodinám s dětmi
(ženy-muži –prarodiče samoživitelé,rodiny s problémovými dětmi),
číslo účtu: 211829951/0300 VS 22

lidem bez přístřeší
(zajištění noclehů, jídla,vyřizování dokladů, zdravotních prohlídek, léků a zdravotních pomůcek pro jejich oštření přímo na ulici),
číslo účtu: 211829951/0300 VS 33

na misii (misie mezi seniory, sociálně potřebnými rodinami, lidmi na ulici – evangeliem oslovíme ročně až 3000 osob, finance jdou na především na nákup literatury)
číslo účtu: 263172859/0300 VS 44

Děkujeme za Váš finanční dar.