Svědectví a osobní příběhy

Na následujících stránkách si můžete přečíst svědectví a osobní příběhy lidí spojených s pražským sborem Armády spásy.

Věříme, že tato svědectví budou povzbuzením pro vaši víru či inspirací na životní cestě.

Současní členové sboru

voj. Václav Šístek

voj. Monika Šístková

Mirek B.

Pavel Kábrt

Pavla B.

Romana L.

 

Bývalí členové sboru, kteří odešli za službou jinam

kadet František Pekárek

kadetka MUDr. Andrea Pekárková

mjr. Mike Stannett

kpt. Josef Knoflíček

 

Inspirují Vás výše uvedené příběhy, ještě Boha neznáte a hledáte ho?

Přepsali jsme níže několik veršů z Bible i s jejich vysvětlením. Dovolte vyjádřit naději, že Vám budou jistě k užitku.

Jan 14,6: „Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne“. (slova Ježíše Krista)

Skutky 10,43: „ Skrze jeho (Ježíšovo) jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.

Jan 3,16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

Věřte, že tato slova z Bible jsou příslibem také pro Vás.

Pokud chcete Bohu odpovědět a přijmout dar, který Vám nabízí, pak to můžete udělat právě dnes! Nejprve je nutné říci Bohu tři věci:

1. Odpusť. Musíte prosit Boha za odpuštění všeho špatného, co jste udělali a odvrátit se od toho, o čem víte, že je to ve Vašem životě zlé. To Bible nazývá pokáním.

2. Děkuji. Věříme, že Ježíš zemřel na kříži proto, aby nám mohlo být odpuštěno. Děkujte mu za to, že za Vás zemřel, děkujte za Jeho bezplatný dar odpuštění.

3. Prosím. Bůh Vás nebude nutit věřit Mu. Vy Ho musíte pozvat, aby vstoupil do Vašeho života jako Spasitel (Zachránce) a naplnil Vás svým Svatým Duchem.

Pokud chcete mít osobní vztah s Ježíšem a jste schopni říci Bohu tyto tři věci, můžete k tomu použít stejnou nebo podobnou modlitbu, kterou najdete i ve výše uvedených svědectvích.

Pokud jste učinili rozhodnutí pro Boha, rádi bychom se o tom dověděli a pomohli Vám na Vaší cestě. Napište nám přes kontaktní formulář nebo zaloveljte na telefonní číslo sboru uvedené v patičce této stránky.